Jakobsens


Go to content

Gamle meninger

Tommy

Gamle meninger


30/1-10

Goddag til madpakker - farvel til Venstre

Jeg ved ikke, hvad der sker i Venstre i øjeblikket, men for mig virker det som om man i folketingsgruppen har mistet jordforbindelsen. I min tid som organisationsmand i partiet, var det mit indtryk at man lyttede til græsrødderne - det tror jeg ikke man gør mere, for så var den ulyksalige lovgivning om obligatorisk madordning i børnehaverne aldrig kommet ud over idé stadiet.

Jeg har spurgt i Venstres sekretariat for at få dem til at udpege det liberale islæt i ordningen, og har fået forklaringen at ordningen er kommet i stand som et resultat af forhandlinger med andre partier samt ikke mindst Kommunernes Landsforening. Det er isoleret set fair nok, men jeg kan stadig ikke forlene det med en liberal grundholdning.

Nuvel - kommunerne går i krig med at indføre ordningen, og der bruges meget store ressourcer på at få det hele kørt i stilling. Imens disse forberedelser pågår, breder der sig en folkelig modstand mod projektet, og vupti - så gives der fra regeringshold grønt lys for at nyfortolke ordningen, så den nu er frivillig på institutionsniveau.

Jeg har set nogle rose regeringen for denne lydhørhed, men hvor dælen står nu kommunerne med deres ansættelser af køkkenpersonale, kontrakter med mad leverandører og nybygninger af køkkener ?

Yderligere sker der nu det, at hele det sociale sigte med ordningen bliver meget tvivlsomt. Som jeg har forstået sagen, har man ønsket at sikre børn fra ressourcesvage hjem et sundt dagligt måltid. Det sandsynlige udfald ved frivilligheden, er vel at madordningen i de socialt dårligst stillede kvarterer bliver fravalgt.

Resultatet af hele affæren: Dem der har behov for madtilbuddet vil sikkert ikke få det, og dem der ikke har behov, vil få kommunale madpakker.

Jeg kan kun beskrive det på følgende måde: MAKVÆRK - med underteksten "Viel geschrei und wenig wolle, som manden sagde da han klippede sin gris".

Jeg har med baggrund i ovenstående meddelt min lokale V-formand, at han nu har et medlem mindre at bekymre sig om.

4/4-09

Rasmussen, Rasmussen og Rasmussen

I skrivende stund er det kun få timer siden det faldt på plads, at Anders Fogh Rasmussen efter sommerferien skal starte i jobtræning som generalsekretær i NATO. Det er fristende at skrive en spalte om Tyrkiets forha(nd)lingsteknik, men lad mig gøre det kort: Tyrkerne er nogle klaphatte sådan at bruge dette forum til at pisse territorie af på. Jeg håber inderligt at man husker det, og betaler tyrkerne tilbage med samme mønt ved først givne lejlighed.

Anyway - Fogh Rasmussens internationale jobtilbud giver jo nogen uro her i den hjemlige andedam. Vi skal have ny statsminister, og her bliver Lars Løkke Rasmussen den tredie Rasmussen på stribe på den post. Den første Rasmussen (Poul Nyryp R.) vil Løkke nok ikke blive sammenlignet med, men han vil helt sikkert blive målt op imod den afgående Rasmussen, og det bliver ikke let for ham. Anders Fogh har vel været en af de største succeer på den post gennem tiderne, og selv opositionen overdænger ham nu med rosende ord. Det er derfor en vanvittig svær position Lars Løkke nu skal overtage.

Umiddelbart synes han kun at have en eneste fordel: Udsigten til skiftet på statsministerposten har givet Venstre så stort et dyk i meningsmålingerne, at det faktisk kun kan gå fremad. Men det bliver hårdt. Oppositionen vil køre personligt på ham 24 timer i døgnet, og der vil komme slag både over og under bæltestedet. Meget afhænger imidlertid ikke af oppositionen, men af Pia Kjærsgaard. Så længe hun er en del af regeringens parlamentariske flertal, bliver Lars Løkke jo siddende, uanset hvor meget der kæftes op fra socialistisk hold. Og hvis ellers Pia fortsætter opbakningen, ja så er der jo faktisk 2,5 år til næste folketingsvalg. Det er jo en lang periode, hvor meget kan ske. Måske vil det endda lykkes Lars Løkke at vende folkestemningen, så folk opfatter ham som andet og mere end en fyr der har spist for dyre frokoster på det offentliges regning.

Jeg deltog i Venstres Landsmøde i 1998, hvor Anders Fogh blev ny formand og Lars Løkke ny næstformand. Lars Løkke virkede fantastisk på en talerstol, og jeg tænkte: "den mand bliver statsminister en dag". Den tanke har jeg da selv tvivlet alvorligt på i de senere år, men nu bliver den altså alligevel virkelighed.

Det kan godt være at Lars Løkke har været noget i modvind på det seneste, men man skal ikke undervurdere ham. Han er politiker helt ind til benet. Han er glat som en ål, og jeg kender ingen oppositionspolitiker der vil nå ham til sokkeholderne i en face to face debat. Og her er måske endnu en detalje der taler til Lars Løkkes fordel: Der findes jo ikke, blandt de andre 178 personer på tinge, nogen indlysende kandidat til embedet - okay, det skulle måske lige være Lene Espersen, ellers ser jeg ikke andre.

Det bliver dæleme spændende at følge udviklingen de næste måneder, og det bliver bestemt ikke kedeligt.

28/4-08

Det er dog de underligste ting man kan læse i avisen.

Lørdag den 26/4-08 bragte mit lokale dagblad en lidt trist historie fra Horsens sygehus. Man har mistet en af de 4 stjerner som myndighederne havde tildelt sygehuset, og er nu tilbage på de mere middelmådige 3 stjerner.

Til artiklen interviewer man sygehusets kvalitetschef Mads Haugaard der, naturligt nok, har en masse gode undskyldninger og forklaringer. Til slut i interviewet sætter kvalitetsmanden så trumf på, og beretter om et nyt tiltag på Horsens Sygehus. Jeg citerer fra artiklen:
"Lige nu har vi stor fokus på Operation Life, der skal sænke dødeligheden på sygehusene".

Den lader vi lige stå et øjeblik.............

Jamen er det ikke mageløst ? Tænk sig at sygehusene har iværksat et specielt program for at holde folk i live. Spørgsmålet er nu: Hvad var sygehusets målsætning
før man fik denne geniale ide' ??????

Læserbrev sendt til Horsens Folkeblad den 22/1-08:

I dagens avis, den 22. januar, læser jeg at Lokallistens Frede Jakobsen, modsat flere af sine kollegaer i Hedensted Byråd, er overordentligt positivt stemt for en bro mellem Bogense og Bjerre Herred. Det vil, som Frede Jakobsen udtaler, "være en oplagt mulighed for at få Hornsyld koblet ordentligt sammen med motorvejsnettet".
Argumenter af den kaliber er svære at hamle op med, og vil givetvist feje al modstand til side. Jeg ser derfor frem til en hurtig, positiv beslutning om nævnte broforbindelse.
Må jeg anbefale Borgerforeningen i Hornsyld at overveje et æresborgerskab til Frede Jakobsen. Først var han med i det spinkle flertal der skaffede byens skole en overbygning, og nu vil han så sørge for at Hornsyld bliver online på motorvejsnettet. Det må da være en hædersbevisning værd !

16. september 2007

Renovation
Når 3 kommuner bliver til én betyder det naturligvis, at der på nogle områder skal findes en ny fællesnævner. I de 3 gamle kommuner den nye Hedensted Kommune havde man forskellige måder at håndtere dagrenovationen på, og efter nogen diskussion er man blevet enige om at videreføre principperne fra Tørring-Uldum Kommune. Det betyder at vi pr. 1/1-08 skal betale efter vægt. Umiddelbart kan det forekomme retfærdigt, men jeg frygter at ordningen vil anspore til en adfærd som resulterer i et kaotisk renovationssystem.
Indeholdt i den faste pris for renovation får vi afhentet 5 Kg affald hver anden uge. Sammenligner vi med det vi hidtil har betalt for renovation i Hedensted, kan vi frådse med yderligere 3,5 Kg. Vi kan altså indenfor den udgiftsramme som vi kender, få afhentet i alt 8,5 Kg hver anden uge.
Jeg har ikke prøvevejet, men vil antage at det svarer til indholdet af 2-3 almindelige bæreposer. Kommunen tror åbenbart at vi vil kaste langt mere ud, for man har netop udstyret os med nogle nye, meget store renovationsspande, som kan rumme forfærdelig mange dyre Kg affald.
Alt i alt vil jeg vurdere at folks almindelige sparsommelighed vil medføre, at der etableres en masse små lagre at tungt husholdningsaffald. Det værste er de kompostbunker som vil skyde op i villakvartererne. Det vil blive et rent slaraffenland for mus og rotter, men det vil man jo nok komme til at mærke på kommunen, som jo også har opgaven med at bekæmpe disse gnavere. I fortsættelsen af tankegangen bag den nye renovationsordning, vil det så være naturligt, at kommunen lader en enkelt rottebekæmpelse pr. husstand pr. år være gratis, mens der efterfølgende skal betales.
Her i huset vil vi helt klart sortere alle aviser og reklamer fra, og selv bringe dem til lossepladsen. I forvejen er der lørdag formiddag en endog meget livlig trafik på vores lokale losseplads, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det bliver når alle husstande selv skal til at bringe det meste af deres affald derhen. Jeg må formode at kommunen har forudset dette, og etablerer ind- og udkørsel i 2 eller flere spor. Der må også etableres lysregulering eller rundkørsel på stedet, hvis trafikkaos skal undgås.
Jeg kan godt se at det er en god idé at animere til mere miljørigtig adfærd, men det her er efter min mening ikke den rigtige måde at gøre det på. Når man nu alligevel sender store tunge biler rundt på vore villaveje, ja så kan de vel lige så godt tage al vort affald med, og ikke kun det halve.
Retfærdigvist skal det tilføjes, at jeg har haft lejlighed til at diskutere dette her med folk fra Uldum som har levet med den beskrevne ordning i nogen tid, og de har kun haft godt at sige om den. Det forstår jeg ganske enkelt ikke, men vi får nu lejlighed til selv at gøre os vore erfaringer med det, når renovationsbilerne til januar starter med at veje skraldet.

8. maj 2007

Radikal - eller ej......
Sidste år i maj skrev jeg på dette sted om Marianne Jelveds vanvittige promovering af sig selv som statsministerkandidat, og jeg ræsonnerede at det måske var sket med baggrund i en intern radikal magtkamp, hvor evt. kronprinser skulle bankes på plads.
Med baggrund i fremtrædende radikales stiftelse af partiet "Ny Alliance", ja så har det jo vist sig at jeg måske havde mere ret end jeg selv anede. Jeg nævnte også Anders Samuelsen som en radikal med mere rygrad end gennemsnittet, så det kommer ikke bag på mig, at netop han er medstifter af det nye parti.
Naser Khader er frontfiguren i partiet, og han appellerer trods sin indvandrerbaggrund meget bredt, så det skal blive spændende at følge de to og Gitte Seeberg i den kommende tid.
I skrivende stund vides der ikke forfærdelig meget om partiets program, og det vil måske blive formet hen ad vejen af de persontyper der tilslutter sig. I den forbindelse finder jeg det betænkeligt at der tales om at alle CD'ere kollektivt vil melde sig i Ny Alliance. Okay - der er vel ikke så mange CD'ere når det kommer til stykket, men betænkeligt - det er det.
Det synes at være et erklæret mål for Ny Alliance at holde fløjene, altså Dansk Folkepart og Enhedslisten uden for indflydelse. Det lyder i mine ører som en udmærket ambition, men let bliver det ikke. Der skal fortsat samles 90 mandater bag en regering efter næste valg, og det kan blive et meget svært regnestykke - nye alliancer eller ej.
Jeg udskifter ikke umiddelbart mit V-medlemskort fordi der dukker et nyt parti op, men det er sympatiske personer der står bag, så det bliver spændende at se, hvor meget substans det kommer til at indeholde.


19. februar 2007

Noget om TV udsendelser
Jeg tror det er 4-5 år siden jeg første gang så mig sur på de TV udsendelser med såkaldt "kritisk journalistik" som både DR og TV2 i højere og højere grad fylder sendefladen med. Dengang skrev jeg til begge kanaler og bad dem lave en udsendelse, hvor de grundigt blotlægger de metoder der anvendes i den kritiske journalistik - gerne med brug af undercover agenter og skjulte kameraer. Jeg hørte naturligvis aldrig fra dem.
Set fra mit lille hjørne af verden ser det ud som om førnævnte TV kanaler tager hårdere og hårdere midler i brug i kampen om seernes gunst. Det er ikke længere tilstrækkeligt at konkurrere på formidling af den daglige nyhedsstrøm, nej man går nu aktivt ind og skaber nyhederne selv. Det forekommer at være store budgetter de arbejder med på redaktionerne, så når man har kastet sig over en sag, ja så skal der pine død komme en historie ud af det, uanset om der er kød på det eller ej. Man nøjes ikke med bare at programsætte og sende programmet, nej man bringer små lunser i 2 uger op til udsendelsen, og man lækker flere bidder til udvalgte politikere, for på den måde at skaffe sig foromtale i andre medier. Efter udsendelsen bruges der så 5-10 minutter i de næste 2 ugers nyhedsudsendelser, så det er en stor gryde suppe der koges på ben som meget ofte er for magre. Et glimrende eksempel er DR's "Den hemmelige krig", hvis argumentation var tyndere end vand. Jeg kan anbefale at læse artiklen på følgende link:
http://www.jp.dk/dokumentation/artikel:aid=4250592/
Så var det TV2's tur til at rydde overskrifterne med udsendelsen "Er du åndssvag". Jeg tvivler ikke på at men her havde fat i et emne med en vis substans. Der var givetvist ikke styr på tingene på institutionen i Nyborg. Men, men, men. Havde det været TV2' hensigt at hjælpe patienterne på institutionen, ja så havde man vel grebet ind da de skildrede uhyrligheder fandt sted. Det gjorde man imidlertid ikke. Man skulle bruge et par måneder på at klippe udsendelsen rigtigt til, så forargelsen kunne få frit løb i de små stuer, da programmet endeligt blev vist.
I denne forbindelse vil jeg gerne ytre min betænkelighed ved anvendelsen af skjulte kameraer, og ikke mindst de klippeteknikker der kan tegne lige præcist det billede som redaktøren ønsker. Jeg tror faktisk at rigtig mange daglige situationer kan komme til at se suspekte ud, hvis de køres igennem denne mølle af en fjendtligsindet redaktion. Og her er vi tilbage ved mit tidligere forslag: Kunne det ikke være interessant for TV2 at plante en muldvarp med skjult kamera på en af DR's redaktioner, mens de laver et af disse programmer - eller gerne omvendt for min skyld ? Jeg er overbevist om at det kunne afsløre et og andet om moralen hos disse selvbestaltede moralens vogtere.


27. juni 2006
Læserbrev sendt d.d. til Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad:

Det er sandelig en munter start vi har fået på samarbejdet i den nye Hedensted Kommune. Først var der farcen omkring konstitueringen i efteråret, og nu har vi så den meget spektakulære afgørelse omkring skolestrukturen i den nuværende Juelsminde Kommune.
I begge tilfælde har Lokallistens Frede Jacobsens stemme været udslagsgivende, og i begge tilfælde har afgørelsen gået Jacobsens tidligere partikammerater i Venstre imod. Jeg vil gerne bede Frede Jacobsen bringe en overbevisende argumentation for den nye skolestruktur, for ellers kunne jeg nemt få den tanke, at der var tale om et spark over skinnebenet til de Venstrefolk der vragede ham som spidskandidat før valget i 2001. Det er altså for langt ude, hvis børn og borgere i Rårup og Stouby skal undgælde for det. Venligst, Frede Jacobsen, fortæl os at jeg tager fejl.

16. november 2005
Læserbrev sendt til Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad samt Hedensted Avis:

Valget i Hedensted kommune.
Hyggeligt var det tirsdag aften at følge valget på TV og via nettet, og sidst på aftenen kunne jeg på min kugleramme konstatere, at vi i den nye Hedensted kommune skulle have en kvindelig V-borgmester. Således opmuntret var det tid at gå til køjs, i forvisning om at politikerne fik formaliteterne på plads, så vi kunne få den borgerlige borgmester vi fortjener i en kommune med stor borgerlig majoritet.
Det var derfor grumt at vågne onsdag til nyheden om, at socialdemokraternes Jørn Juhl i de sene nattetimer havde udmanøvreret det, der tegnede som en klar og logisk opbakning om Venstres Kirsten Terkilsen.
Hvad er så årsagen til denne forunderlige udgang på konstitueringen? Lokallistens Frede Jacobsen har et forståeligt, men gammelt nag til Venstre, så det er jo nok rimeligt at han ikke stiller sig først i køen der. Men hvad så med Dansk Folkeparti? Man var dog i valgforbund med Venstre, og for mindre end 2 uger siden kaldte DF’s Erik Kvist, borgmester Jørn Juhls håndtering af Svends Auto-sagen for ”utilstedelig”. Nu vendte Kvist Venstre ryggen, og hjalp i stedet Juhl til borgmesterposten i den ny kommune. Måske den genvundne tillid til Juhl har forbindelse med den viceborgmesterpost, Kvist blev viftet om næsen med tirsdag nat? Jeg ved det ikke, og vil overlade det til Dansk Folkepartis vælgere at vurdere. Hvis Venstres eneste mulighed var at overbyde med borgmesterstolen til DF og Kvist, ja så skal de have tak for at det ikke skete.
Når jeg ser på det hold, der i de næste år skal lede min kommune, karakteriseres det vel bedst med salig Egon Olsens berømte svada: ”skidesprællere og socialdemokrater”.Vi har sidst rodet med det her maj 09 2020 | tommy@jakobsen.be

Back to content | Back to main menu