Jakobsens


Go to content

Meninger

Tommy

Meninger


26/4-13

Balladen om skolen

I skrivende stund har et regeringsindgreb netop afsluttet 4 ugers konflikt på skoleområdet. Kommunernes Landsforening (KL) og lærerne stod langt fra hinanden i forhandlingerne om en ny overenskomst, og KL trak hurtigt lockout-kortet - helt i overensstemmelse med reglerne i den højt berømmede "Danske model".

I 4 uger blev elever, kursister og forældre taget som gidsler i et helt absurd rollespil, hvor de stridende parter på intet tidspunkt kom hinanden nærmere, og tilsyneladende heller ikke gjorde forsøg på det.

Under hele forløbet har det undret mig, at der er udbredt enighed om den danske models fortræffeligheder som konfliktløsende værktøj. Jeg mener jo at vi lever i et civiliseret samfund, hvor vi ikke bør løse konflikter ved slagsmål. Det forsøger vi da at lære børnene - og derfor forekommer det helt tåbeligt at netop børnene skal være vidne til denne hanekamp, hvor det er den stærkeste der vinder - ikke fordi den stærkeste har ret, men blot fordi han er stærkest.

Helt så vidt kom det dog ikke denne gang. Regeringen brød ind og dikterede en ny "aftale", som efter reaktionerne at dømme ligger væsentlig tættere på KL's ønsker end på lærernes. Dette bringer næring til formodningerne om, at hele forløbet på forhånd var aftalt mellem KL og centrale regeringsmedlemmer. Jeg ved ikke om den slags er ulovligt, men det er i hvert fald ikke god sportsånd.

KL fremstår som den aggressive part, der ved at lockoute lærerne optrappede situationen til en konflikt. Jeg opfatter det som udtryk for en voldsom arrogance, at man så hurtigt dropper forhandlingerne og kaster millioner af danskere ud i store daglige problemer. Medlemmerne til KL vælges jo blandt vore kommunalrådsmedlemmer, så når vi til efteråret skal til kommunalvalg, kan vi jo passende spørge vore kandidater om deres holdning til KL's metoder i den aktuelle konflikt.

Jeg har ikke den nødvendige baggrundsviden til at tage parti for hverken KL's eller lærernes synspunkter i sagen, men jeg kan udtrykke mit mishag med måden det hele er håndteret på. Tiden må være inde til en modernisering af metoderne.Læs også mine andre uforbeholdne meninger om alt muligt i " Gamle meninger"Vi har sidst rodet med det her maj 09 2020 | tommy@jakobsen.be

Back to content | Back to main menu